Pravidla soutěže

 

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle odpověď společně se svým e-mailem na www.dovolenasnapadem.cz/soutez
 2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost m-ARK Marketing a reklama, s.r.o., se sídlem Železniční 4, 779 00 Olomouc, IČ: 27772594, DIČ: CZ27772594, zapsaná zapsané v obchodním rejstříku spis. zn. C 29325 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké a osoby, jež se podílely na tvorbě soutěže či soutěžního videa, otázky, či obrázku.
 4. Soutěže se může každá osoba zúčastnit pouze jednou, případné emailové duplicity budou ze soutěže vyloučeny. 
 5. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 8. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 9. Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.
 10. Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Instagram je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž probíhá na webové stránce www.dovolenasnapadem.cz/soutez. Účastníci se zapojují do soutěže pomocí zadání emailové adresy a jména do registračního formuláře.
 2. Soutěž bude probíhat v intervalu, který je blíže specifikován na stránce www.dovolenasnapadem.cz/soutez. Soutěž bude ukončena vždy v předem stanovený den. Registrace vložené po tomto datu nebudou zahrnuty do soutěže.
 3. Z registrací vybere organizátor 1 náhodného výherce - náhodný los.

IV. Výhry, jejich předání a podmínky s tím spojené

 1. Výhra v soutěži je stanovena přímo v soutěžním příspěvku na stránce www.dovolenasnapadem.cz/soutez
 2. Výherci budou informováni o výhře prostřednictvím emailu, který zadali při registraci. Pokud se výherce o výhru do 7 dní od odeslání oznámení o výhře nepřihlásí, proběhne další kolo losování. Pokud se ani druhý výherce o výhru nepřihlásí do 7 dnů od odeslání oznámení o výhře, výhra propadá pořadateli.
 3. O způsobu předání výhry se domluví organizátor s výhercem po skončení soutěže.
 4. Organizátor si po skončení soutěže vyhrazuje právo na fotografii, na které bude výherce s výherním poukazem nebo s produkty, které vyhrál.
 5. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

V. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na adrese: /www.dovolenasnapadem.cz/pravidla-souteze

GDPR | Formulář pro odstoupení od smlouvy | Obchodní podmínky | Platební brána GoPay